Switch to United States?

It looks like you are currently located in United States but browsing the FI site.

Switch to United States »
Tietoa mainoksista

Lisenssit

Lauri Ronkainen, Päivitetty:

Nettikasinot ja pelilisenssit kulkevat käsi kädessä. Lisensointi on iGaming-alan olennainen osa, kuten se on olennainen osa kaikkea rahapelaamista: kasinoita, vedonlyöntiä, pokeria ja lottoa. Lisenssijärjestelmien avulla viranomaiset pitävät huolen siitä, että kasinot ovat turvallisia.

Tällä sivulla keskitytään ennen kaikkea nettikasinoiden lisensseihin. Jos pelaat nettikasinolla, on tärkeää tietää, kuinka lisensointi toimii Euroopassa ja mikä tieto on tärkeintä juuri sinulle pelaajana. Kasinolisenssi on selkeästi tärkein signaali pelaajille, kun he arvioivat milloin kyseessä on luotettava nettikasino ja milloin ei.

Lisenssit ovat ennen kaikkea mahdollisuus nettikasinoille ja koko alalle. Rahapelialalla riippumaton valvonta, säädökset, regulaatiot ja lait ovat välttämättömiä. Tässä on vielä sisällysluettelo sivulla käsiteltävistä aiheista, jonka kautta pääset nopeasti sinua kiinnostavan informaation äärelle.

Kun nettikasino on saanut lisenssin, se on merkki siitä, että se on laillinen toimipaikka, jolla on lupa tarjota rahapelejä ja se on merkki siitä, että pelaajien rahat ovat turvassa ja kaikki pelit ovat sekä reiluja että turvallisia. Kaikilla Bojokon listaamilla kasinoilla on täysi voimassa oleva kasinolisenssi.

Olemme koonnut tämän informatiivisen oppaan kaikilla tiedoilla, jotka sinun on tiedettävä lisenssijärjestelmistä, mitkä hyväksyvät suomalaisia pelaajia. Tutustumalla oppaaseen varmistat parhaan mahdollisen kasinokokemuksen itsellesi ja pidät huolen, että pelaat aina vain turvallisilla kasinoilla.

Mikä on kasinolisenssi?

Kasinolisenssi on lupa, mikä todistaa, että nettikasino täyttää kaikki ehdot ja vaatimukset, jotka on suunniteltu sen toiminnan sääntelemiseksi ja varmistaa, että nettikasino pysyy kaikessa toiminnassaan aina parhaan käytännön mukaisena.

Kaikki uudet kasinot netissä joutuvat hakemaan pelilisenssiä, eivätkä he saa toimittaa rahaepelejä ennen kuin lisenssi on myönnetty. Tämän jälkeen kasinoita valvotaan jatkuvasti, jotta toiminta pysyy myös jatkossa rahapelilakien vaatimalla tasolla.

Kasinolisenssit ovat olemassa myös sääntelemään iGaming-alaa ja varmistamaan, että kaikki kasino-operaattorit noudattavat virallisia käytännesääntöjä heidän liiketoimintaansa ajatellen.

Nettikasino-lisenssi on yleensä vakuutus siitä, että kasino-operaattori on valmis harjoittamaan pelitoimintaa ja että sen toiminta on vastuullista kaikilla pelaamiseen liittyvillä osa-alueilla:

Kasinolisenssit valvovat myös rahanpesun vastaisia käytäntöjä, jotka suojaavat pelaajia ja muita sidosryhmiä rikolliselta toiminnalta.

Verkkokasinoperaattorin tulee olla riittävästi varustettu päästääkseen markkinoille. Sen tulee täyttää kaikki poliittisesti asetetut operatiiviset ja lakisääteiset vaatimukset, ja se pelit tulee testattu teknisellä tasolla ennen julkaisua. Kaikki perustat tulee olla kunnossa ennen sen kuin nettikasino voi aloittaa toimintansa.

Perustamisvaiheen jälkeen kasinoita valvotaan koko ajan. Kasinopeliluvan ja myöhempää jatkuvaa tarkkailu hoitaa toimivaltainen viranomainen, joka sääntelee rahapeliteollisuutta tietyllä lainkäyttöalueella.

Euroopanlaajuisia lisenssijärjestelmiä löytyy Virosta, Maltalta, Iso-Britanniasta sekä Gibraltarilta. Lisäksi monissa maissa on oma lisenssijärjestelmänsä, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa ei ole omaa lisenssijärjestelmää (katso myös: nettikasinot suomi), joten suomalaiset pelaajat saavat pelata kasinoilla, mitkä ovat hankkineet jonkun edellä mainituista euroopanlaajuisista lisenssijärjestelmistä (Malta, Viro, UK tai Gibraltar).

Kasinolisenssi myönnetään kasinolle useiden tiukkojen tarkistuskierrosten jälkeen tarkkojen kriteerien perusteella. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin, mitä nämä erityiset kriteerit ovat.

Vaatimukset online-kasino-lisenssin haltijoille

Sääntelyelimet, kuten Iso-Britannian Gambling Commission, asettavat listan vaatimuksia, jotka kasino-operaattorien on täytettävä, jotta heille voidaan myöntää kasinolisenssi. Lisenssitehdot koskevat kaikki netissä toimivia nettikasinoita, joten myös nk. pikakasinot kuuluvat ehdottomasti lisenssiehtojen piiriin aivan samoilla säännöillä kuin muutkin nettikasinot.

Alla olemme käyneet läpi kasinoliiketoiminnan sääntelijöiden eri osa-alueet, joita tutkitaan.

Mainonta ja markkinointi

Nettikasinot vaaditaan mainostamaan rahapelituotteita ja -palveluita sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Tämä tarkoittaa, että kasino ei voi antaa vääriä tietoja tuotteistaan tai palveluistaan saadakseen epäoikeudenmukaista etua muihin operaattoreihin nähden tai levittääkseen väärää tietoa pelaajille.

Tämä pätee etenkin kasinobonusten ja -tarjousten markkinointiin, nuorille suunnattuun kasinomainontaan, digitaalimainosten sijoitteluun sekä yksityisyyttä ja sähköistä viestintää koskeviin yleisiin lakeihin.

Osallistuminen peliongelmien tutkimukseen, koulutukseen ja hoitoon

Kasinolisenssin saamiseksi operaattorien on annettava kelvollinen panos ongelmapelaajien tutkimukseen, koulutukseen ja hoitoon. Tämä rahallinen osuus maksetaan yleensä vapaaehtoisesti yhdelle tai useammalle joukolle organisaatioita ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka auttavat ongelmapelaajia.

Vastuullinen pelaaminen on ratkaisevan tärkeää pelaajien ja koko alan terveydelle. Uhkapelitoimikunta asettaa yhdessä Ison-Britannian hallituksen kanssa varainhankinnan tavoitteet online-kasinoalalla, joiden pitäisi tuottaa riittävästi varoja kattamaan vuosittaiset tutkimus-, koulutus- ja hoitobudjetit. Vuoden 2005 uhkapelilaki mahdollistaa veron käyttöönoton, jos näitä tavoitteita ei saavuteta.

läpinäkyvä tiedotus pelaajille

Nettikasinoiden on toimitettava tarvittavat tiedot pelaajille, jotta he tietävät täysin olosuhteet, joissa pelaaminen tapahtuu. Esimerkiksi kasinoiden tulee esittää tarkasti kaikkien pelien palautusprosentit sivuillaan ja tarjota muutenkin rehellisiä tietoja tuotteistaan tai palveluistaan.

Alaikäispelaaminen

Alle 18-vuotiaiden alaikäisten päästäminen pelaamaan nettikasinoilla katsotaan vakavaksi rikokseksi, josta lain nojalla rangaistaan minkä tahansa lainkäyttövallan alueella.

Siksi nettikasinoiden on laadittava käytänteet alaikäisten pelaamisen estämiseksi ja valvottava niiden tehokkuutta. On olemassa useita erilaisia toimenpiteitä, joita kasinot toteuttavat tarjotakseen tämän ja sääntelyviranomaiset tekevät yhteistyötä muiden elinten kanssa testatakseen kasinoiden alaikäisvalvonnan toimivuutta.

Pelaamisen itse-estot

Verkkokasinoiden on tarjottava mahdollisuus itse-estoon kaikille pelaajille, jotka haluavat ryhtyä toimiin oman pelaamisensa rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.

Itse-estot on lisensoiduilla nettikasinoilla oleva ominaisuus, jonka avulla pelaajat voivat rajoittaa omaa pelaamistaan tai mahdollisesti estää kokonaan pääsyn pelaajatilillensä tietyn ajanjakson ajaksi tai lopullisesti.

Aika-ikkuna voi vaihdella yhdestä päivästä useampaan kuukauteen ja halutessaan pelaajat voivat myös sulkea tilinsä lopullisesti. Pelaajien tulee voida valita omat pelaamisen rajat sekä itse-estot ja saattaa ne voimaan helposti parilla klikkauksella verkkosivuston kautta. Lisäksi kasinoilla tulee olla tarjolla riippumattoman tahon tarjoamaa ammattitukea pelaajille, jotka etsivät rajoja omaan pelaamiseensa.

Mikäli joku pelaaja sulkee pelitilinsä peliongelmaan vedoten, tulee yhtiön antaa aina, ilman poikkeuksia, ikuinen porttikielto kyseiselle pelaajalle. Kiellon tulee koskea sekä kyseistä sivustoa, että saman yhtiön kaikkia mahdollisia sisaryhtiöitä tai -sivustoja.

Rahanpesun torjunta

Nettikasinoiden on sitouduttava toteuttamaan säädöksiä ja asetuksia, joilla torjutaan rahanpesua ja rikollisuuden, kuten terrorismin rahoitusta. Näitä torjuntajärjestelmiä ja -prosesseja on arvioitava säännöllisesti, ja kasinot ovat velvollisia toimimaan lainvalvontaviranomaisten ja peliviranomaisen kanssa epäilyttävien toimien erottamiseksi.

Tekniset standardit

Lisenssinhaltijoiden on noudatettava peliviranomaisen teknisiä standardeja ja vaatimuksia. Nämä liittyvät kasinoiden käyttämään peliohjelmistoon, jota testataan ennen strategian julkaisua. Tekniset standardit pitävät huolen, että pelit ovat kaikille tasapuolisia ja turvallisia käyttää.

Puolueeton riidanratkaisu

Lisenssisäädökset sitovat kasinot tarjoamaan joko luottamuksellisen kolmannen osapuolen palvelun tai pääsyn ADR-palveluntarjoajalle (Alternative Dispute Resolution), jossa pelaajat voivat vastaanottaa ilmaista kuluttajariitojen ratkaisupalvelua. ¨

Tämä on tärkeää kasinon uskottavuuden vahvistamiseksi ja antaa sekä pelaajille että operaattoreille apua vaikeiden tilanteiden sovittelussa.

Nettikasinoiden tulee esitellä asiakkailleen puolueeton riidanratkaisuelin, mikäli pelitoimintaa koskevaa kiistaa ei saatu ratkaistua valitusmenettelyn alkuvaiheissa. On olemassa luettelo hyväksytyistä palveluntarjoajista, joiden puoleen pelaajien ja kasinojen tulee kääntyä, mikäli puolueetonta riidanratkaisutahoa tarvitaan.

Miksi nettikasinoita tulee lisensoida ja säännellä?

Nettikasinoilla tulee olla lisenssit ja sääntely, koska ala on kasvanut internetin alkuajoista alkaneesta pienestä markkinasta miljardien arvoiseksi globaaliksi alaksi.

Aivan kuten esimerkiksi keskuspankit sääntelevät pankkeja ja finanssipalvelujen tarjoajia, samoin alati kasvavalle nettikasinoteollisuudelle on annettava lait, asetukset ja lisenssit, jotka ohjaavat alaa pelaajia, operaattoreita sekä kaikkia sidosryhmiä hyödyttävällä tavalla.

Ilman sääntelyä ja lisenssijärjestelmää kasino-operaattoreita ei sitoisi tiukat käytännesäännöt, joilla varmistetaan, että kaikki toimijat harjoittavat liiketoimintaa laillisella ja eettisellä tavalla.

Tarkastellaan yksityiskohtia siitä, miksi nettikasinoiden lisensointi on elintärkeä asia.

Lisensoidulla kasinolla pelaamisen edut

Pelaamisesta lisensoidulla nettikasinolla on paljon hyötyä. Kaikilla Bojokon listaamilla kasinoilla on voimassa oleva kasinolisenssi, jonka on myöntänyt hyvämaineinen uhkapelikomissio. Useilla kasinoilla on myös useampi eri lisenssejä, esimerkiksi sekä UK:n, Maltan että Ruotsin lisenssi.

Vakaus

Kasino-lisenssi on osoitus operaattorin vakaudesta toiminnassaan. Lisensoidun kasinon liiketoiminta on analysoitu ja testattu asianmukaisesti heikkouksien tai väärinkäytösten paljastamiseksi. Kaikkia toiminta-alueita valvotaan, ja kasinon on täytettävä korkeat laatu- ja vakausstandardit voidakseen vastaanottaa ja ylläpitää lisenssinsä.

Pelien moitteeton toiminta ja laatu

Koska lisensoitujen kasinoiden kaikki komponentit on arvioitu ja testattu, heidän lisenssinsä takaa myös pelien laadun. Se on myös tae heidän pelien sujuvuudesta.

Pelivalmistajien tulee nimittäin myös saada pelilisenssi, jotta he voivat valmistaa kasinopelejä, minkä lisäksi peliviranomaiset suorittavat kasinopelien ohjelmistoille teknisiä testejä varmistaakseen, että kasinon tarjoama tuote tai palvelu on moitteeton.

Kasinoiden peleissä käytetään luotettavaa satunnaislukugeneraattoria (RNG), jotta varmistetaan lopputuloksen oikeudenmukaisuus.

Pelaajien suojaaminen

Pelaajat ovat suojattu monin tavoin pelatessaan kasinoilla. Koko ajan kehittyvän sääntelyn sekä tarkan valvonnan johdosta lisensoidut online-kasinot eivät voi huijata pelaajia.

Pelaajien etujen suojaamiseksi on olemassa useita suojatoimenpiteitä, kuten vaihtoehtoiset riidanratkaisupalvelut (ADR), pelitoimintaan liittyvät tukitoiminnot, sisäisen kirjanpitokäytännön seuranta ja säännölliset ulkoiset tarkastukset.

Kaikki nämä luovat turvallisen ja vastuullisen ympäristön niille, jotka pelaavat lisensoiduilla kasinoilla.

Rahanpesun ehkäisy

Kun kasino saa lisenssin, se on jo käynyt läpi perusteelliset rahanpesun vastaiset tarkastukset, minkä lisäksi lisenssin saaneita yhtiöitä tarkkaillaan jatkuvasti tämän asian suhteen.

Sääntelyviranomaiset vaativat kaikkia lisensoituja kasinoita suorittamaan riskiarviointeja ja panemaan täytäntöön useita eri menetelmiä estääkseen sen, että nettikasinon rahaliikennettä voitaisiin mitenkään hyödyntää rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Sosiaalisesti vastuullinen ja eettinen toiminta

Lisensoidut kasinot sitoutuvat toimimaan sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisten käytäntöjen mukaan ja hyväksyvät että tämän tulee olla kaiken toiminnan painopistealueita.

Vuosittain osa kasinon voitosta on esimerkiksi lahjoitettava hyväntekeväisyysorganisaatioille ja ongelmapelaamiseen hoitoon. Kasinoiden on myös harjoitettava liiketoimintaa eettisesti. Esimerkiksi yhteiskunnan haavoittuville jäsenille ei saa markkinoida tai tarjota uhkapelejä.

Pelaamalla lisensoidulla kasinoll uskot rahasi operaattorille, joka noudattaa näitä vastuullisen pelin ohjenuoria.

Miten tunnistat lisensoidut kasinot

Lisensoitujen kasinoiden tunnistaminen on välttämätön taito, mikäli pelaat nettikasinoilla (muista, että kaikilla Bojoko-kasinoilla on aina 100-prosenttiset luotettavat lisenssit), sillä et ikinä halua pelata lisensoimattomalla kasinolla, missä rahasi eivät ole turvassa.

Näin tunnistat lisensoidun kasinon:

  1. Tarkista kasinon verkkosivun footerista (vierittämällä oikein alas kotisivun alaosaan) löytyykö sieltä jonkun peliviranomaisen logo tai muu tunniste.
  2. Uhkapelikomission logo löytyy aina, jos kasinolla on voimassa oleva lisenssi. Jos jostain syystä logoa ei löydy mistään kohdasta, lisensointi voidaan ilmoittaa vaihtoehtoisella tavalla. Yritä etsiä mainintaa lisenssistä tai lisenssinumerosta samasta alatunnisteesta.
  3. Joskus kasinot laittavat kaikki lisenssitiedot "Meistä" -sivulle. Tämä sivu voi sisältää linkkejä lisensointiasiakirjoihin.
  4. Maltan peliviranomaisen MGA:n julkisessa rekisterissä on haku, josta voit etsiä lisensoituja kasinoita kattavasta luettelosta.
  5. Joillakin muilla lupaelimillä on samanlaiset hakutyökalut.
  6. Jos mitään näistä merkkeistä ei ole ja epäilet kasinon lisensointia, voit ottaa yhteyttä kasinoon saadaksesi lisätietoja. Pyydä henkilökuntaa toimittamaan todisteet kasinolisenssistä, erityisesti lisenssinumero.

Muista pysyä aina turvallisella puolella!

Miksi lisensoimattomalla kasinolla ei kannata pelata?

Pelaaminen lisensoimattomalla kasinolla merkitsee aina täysin tarpeettomien vaarojen kohtaamista. Huolimatta useista tietolähteistä tulleista varoituksista, jotkut pelaajat kuitenkin jatkavat edelleen pelaamista kasinoilla, joilla ei ole voimassa olevaa lisenssiä kunnolliselta peliviranomaiselta.

Bojokolla tämä riski on nolla, mutta saatat silti päätyä jotain toista kautta lisensoimattomalla kasinosivustolle, mikäli esimerkiksi seuraat jotain tarkistamatonta linkkiä.

On paljon syitä, miksi sinun tulisi välttää lisensoimattomia kasinoita, riippumatta siitä, kuinka suuri kiusaus on. Katsotaanpa asiaan liittyviä seurauksia.

Varojen ja voittojen menetyksen vaara

Mitä hyötyä on pelata kasinoilla, jos tärkein asia - varat ja voitot - ovat huomattavassa vaarassa ensimmäisestä hetkestä lähtien? Lisensoitujen kasinoiden on aina maksettava rahasaldosi ja voittosi - Iso-Britanniassa jopa kun hyväksyt kasinon talletusbonuksen.

Toisin kuin lisensoiduissa kasinoissa, lisensoimattomia kasinoita eivät sido tiukat säädökset, joiden myötä heidän olisi pakko pitäytyä oikeudenmukaisissa rahankäsittelykäytännöissä.

Internet on täynnä raportteja pelaajista, jotka ovat kohdanneet lisensoimattomia kasinoita, jotka eivät koskaan käsittele pelaajien nostoja ja pidättävät voittoja. Älä ole heidän seuraava uhri. Lisensoimattomille kasinoille ei voida määrätä helposti seuraamuksia, kuten lisensoiduille, ja on vaikea saada heidät oikeuden eteen, jos menetät suuria rahasummia.

Pelejä on voitu peukaloida

Et voi olla varma pelien laadusta ja satunnaisuudesta, sillä lisensoimattomilla kasinoilla olevia pelejä ei voida tarkkailla tai laittaa oikeuden eteen. Näin ollen käytössä ei ole riittäviä satunnaislukugeneraattoreita (RNG) sen varmistamiseen, että tulokset tappioiden ja voittojen suhteen ovat täysin oikeudenmukaisia.

Voi myös olla, että generaattorit löytyy, mutta ne on ohjelmoitu vilpillisen kasinon eduksi. Tällaisissa tilanteissa voitto kasinopeleissä on mahdotonta ja pelaat rahojasi turhaan.

Turvallisuutta ei koskaan taata

Lisensoimattomilla kasinoilla et voi luottaa minkäänlaiseen tietoturvaan, kun etsit pelikokemuksia. Turvallisuustoimenpiteitä ei ole juurikaan tai ne puuttuu monilla rintamilla. On vaara, että sinun henkilökohtaisia tietojasi päätyy ulkopuolisille tahoille tai lisensoimaton kasino itse käyttää niitä vääriin tarkoituksiin.

Lisensoimattomilla kasinoilla ei ole ylempää puolueetonta tahoa, peliviranomaista, joka pitää heidät kurissa. He voivat tehdä siis mitä haluavat, ja tämä tarkoittaa yleensä, että turvallisuus unohdetaan ensimmäisenä.

Tietopetokset ovat erittäin mahdollisia

Kun turvatoimenpiteet ovat alhaiset, liittyy pelaamiseen suuri tieto- ja henkilöllisyyspetosten riski. Kun toimitat henkilökohtaisia tietojasi tai maksuvälineesi tiedot lisensoimattomille kasinoille pelaajatilisi avaamiseksi ja rahan siirtämiseksi, olet aina vaarassa, että näitä tietoja käytetään vilpillisesti.

Sen lisäksi, että rahasi ja henkilöllisyytesi ovat vaarassa, ovat tietosi alttiita myös ulkoisille tietohyökkäyksille, koska kasinon turvajärjestelmä ei ole tehokas. Mikäli arkaluontoiset tietosi joutuvat väärään käsiin, negatiiviset seuraukset ovat ilmeiset - tietojasi voidaan käyttää mihin vain petolliseen toimintaan.

Asiakastuki on erittäin heikkoa tai sitä ei ole

Lisensoimattomilla kasinoilla on tyypillisesti huono asiakastuki - tai joissain tapauksissa sitä ei ole lainkaan. Koska heitä ei sido säädökset, heillä ei yleensä ole myöskään luotettavaa asiakaspalvelua. Tukea saattaa olla tarjolla asiakkaille vain yhden kanavan kautta, ja palvelu on todennäköisesti harhaanjohtavaa ja epätyydyttävää.

Pahimmassa tapauksessa et saa kasinoon minkäänlaista yhteyttä. Mikäli kasinosivustolta ei löydy selkeitä yhteydenottokanavia, tietoa meistä -sivua tai jotain muuta selkeää reittiä, mistä saat sivuston ylläpitäjiin yhteyden, voit aina epäillä koko sivuston luotettavuutta.

Sääntely hidastuu

Kun pelaat lisensoimattomilla kasinoilla, kulutat samalla sellaisten toimijoiden tuotteita, jotka eivät anna mitään saamastaan tuotosta mitään takaisin sääntelyn piriin. Tämä koskettaa ennen kaikkea rahapelaamisen terveyden ja turvallisuuden edistämistä, minkä saralla sääntelijöillä on iso rooli. Lisenssit ja regulaatiot tukevat kasinomarkkinoita, ja tukemalla lisensoimattomien kasinoiden toimintaa olet edistämässä haitallista kehitystä. Jokainen lisensoimattomalle kasinolle mennyt euro on aina pois laillisilta ja turvallisilta toimijoilta, jotka pyrkivät tekemään rahapelialasta vastuullisempaa.

Kasino liiketoiminta saattaa perustua laittomuuksiin

Pelaaminen lisensoimattomilla kasinoilla saattaa olla pahimmillaan vaarallista, emmekä nyt tarkoita pelkästään varojesi kannalta. Et koskaan tiedä, ketkä toimijat ovat kasinotoiminnan takana, mikäli se toimii ilman lisenssiä. Jotkut saattavat harjoittaa rikollista toimintaa tai olla osallisina harmaassa liiketoiminnassa. Ilman minkäänlaista sääntelyä, lisensoimattomat kasinot voivat olla mukana minkälaisissa epämiellyttävissä liiketoimissa tahansa.

Nettikasinoiden lisenssijärjestelmät ja rahapelien sääntelijät

 

Malta Gaming Authority (MGA)

Maltan peliviranomainen on tunnetuin sääntelyelin rahapelilalla, varmasti ainakin suomalaispelaajien keskuudessa. Suomessa on varsin yleinen termi puhua "maltalaisista nettikasinoista". Vuonna 2014 perustettua Maltan peliviranomaista (Malta Gaming Authority) voidaan kiistatta pitää yhtenä maailman eturivin kasinoperaattoreiden sääntelyelimistä. Sen toiminta perustuu vuoden 2001 lain nojalle, mutta myös Maltan rahapelilakeja on tämän jälkeen uudistettu useaan kertaan ja ennen kaikkea operaattoreihin kohdistuvaa säännöstelyä tiukennettu.

UK Gambling Commission (UKGC)

Yksi tunnetuimmista ja monilta osin tiukimmista sääntelijöistä koko maailmassa. Iso-Britannian rahapelien lisensointi- ja sääntelyelin on Gambling Commission. "Uhkapelitoimikunta" perustettiin vuonna 2007 vuoden 2005 uhkapelilain nojalla, ja se sääntelee Iso-Britannian pelihalleja, vedonlyöntiä, bingoa, kasinoita, raha-automaatteja ja arpajaisia.

Komission pääkonttori on Birminghamissa, mutta sen työntekijät työskentelevät kaikkialla Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa. Komission tavoitteena on pitää rahapelit puhtaina, varmistaa uhkapelien oikeudenmukainen ja avoin harjoittaminen sekä suojata lapsia ja muita haavoittuvaisia ryhmiä uhkapelien aiheuttamilta haitoilta.

Gambling Commission sääntelee myös kaikkea netissä tapahtuu pelaamista. Komissiota rahoittaa Ison-Britannian ministeriö: Department for Digital, Culture, Media, and Sport within the UK. Komissiota johdetaan vuoden 2005 uhkapelilain määräysten nojalla, mutta tuota lakia uudistettiin rajusti vuonna 2014 (Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014).

Toimikunta myöntää rahapelilisenssit sillä perusteella, että kasino-operaattorit täyttävät ja ylläpitävät lisensointitavoitteita. Komission vastuulla on varmistaa, että lisenssinhaltijat toimivat vuoden 2005 uhkapelilaissa asetettujen vaatimusten ja muiden komission itsensä asettamien ehtojen mukaisesti.

Republic of Estonia Tax and Customs Board

Viro lisensoi maansa sisällä tapahtuvan rahapelaamisen vuonna 2010 ja offshore-kasinot vuonna 2011. Kaikilla kasinoilla, jotka tarjoavat pelejä Virossa, on oltava paikallinen lisenssi. Hallitus estää kaikki luvattomat kasinot, jotka tarjoavat pelejä Viron kansalaisille.

Lisäksi Viron lisenssiä voidaan käyttää myös muilla lainkäyttöalueilla, jollei kyseisellä maalla ole omaa kansallista lupajärjestelmää. Koska esimerkiksi Suomessa ei ole omaa lisenssijärjestelmää, Viron pelilupa riittää ja suomalaiset saavat siis pelata myös Viroon lisensoiduilla kasinoilla. Homma toimii aivan samalla tapaa, kuten Maltan nettikasinoiden tapauksessa. Lisenssit myöntää Viron Tasavallan vero- ja tullihallitus.

Curaçao eGaming

Curaçao eGaming on Curaçaon verkkopelejä myöntävä elin. Karibian saari on autonominen valtio ja osa Alankomaiden kuningaskuntaa. Curaçao eGaming on toimittanut verkkopelilisenssejä vuodesta 1996.

Sääntelyelin on asettanut itsensä matalan kynnyksen lisenssinantajaksi:

Koska Curaçao-lisenssin hankkiminen on nopeaa, halpaa ja helppoa, se on monien kasinoyritysten ensimmäinen lupa. Pelaajan näkökulmasta tässä on kaksi suurta haittapuolia:

Lauri Ronkainen

Kirjoittanut:

Lauri Ronkainen

Lauri on Bojokon sisältöpäällikko. Hän on työskennellyt nettikasinoalalla vuodesta 2016 ja arvioinut matkan varrella satoja kasinoita, bonuksia ja pelejä. Hänellä on filosofian maisterin paperit Tampereen yliopistosta, pääaineena historia. Lauri on livekasinoiden asiantuntija, ja hän on kehittänyt myös oman rulettistrategiansa.
Elmeri Pajari

Kirjoittanut:

Elmeri Pajari

Elmerillä on kohta 10 vuoden kokemus rahapelialalta, niin kasinon, pokerin kuin vedonlyönnin saralta. Hän on ollut rakentamassa useita kasino-, urheilu- sekä vedonlyöntiaiheisia verkkosivustoja, joilla on vieraillut miljoonia kävijöitä vuodessa.

Piditkö tätä sivua hyödyllisenä?

Arviot: 1 - Keskiarvo: 5/5

Hyväksy evästeet? Lue yksityisyyskäytäntömme.